Frivården, Eskilstuna

Rademachergatan 8, 4 tr
630 14 Eskilstuna

Avtalspart

Kriminalvården

Länk till webbplats

www.kriminalvarden.se

Beskrivning

Kriminalvården. Utdrag ur belastningsregistret.

Kontaktperson/handledare

Ann-Sofie Ekholm
Rademachergatan 8, 4 tr
630 14 Eskilstuna
Ann-Sofie.Ekholm@kriminalvarden.se
016-585 71 13

Ansvarig chef/föreståndare

Ann-Sofie Ekholm
Ann-Sofie.Ekholm@kriminalvarden.se