Frivården, Eskilstuna

Rademachergatan 8, 4 tr
630 14 Eskilstuna

Avtalspart

Kriminalvården

Länk till webbplats

www.kriminalvarden.se

Beskrivning

Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället. Ett straff i frivård innebär både kontroll och stöd för de dömda.

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården.

Frivårdens arbete börjar redan när en person misstänkts för ett brott. Handläggarna gör personutredningar av de misstänkta före rättegång för att underlätta för domstolen att välja straff vid en fällande dom. Frivården planerar straffet, så kallad verkställighetsplanering. Det gör frivården för alla dömda, även de som ska avtjäna straff i fängelse.

Frivårdens arbete är myndighetsutövning.

Utdrag ur belastningsregistret.

Kontaktperson/handledare

Ann-Sofie Ekholm
Rademachergatan 8, 4 tr
630 14 Eskilstuna
Ann-Sofie.Ekholm@kriminalvarden.se
016-585 71 13

Ansvarig chef/föreståndare

Ann-Sofie Ekholm
Ann-Sofie.Ekholm@kriminalvarden.se