Hälsodeklaration inför VFU

Region Sörmland

Inför varje VFU-period ska du som student fylla i en hälsodeklaration. 

Hälsodeklarationen syftar till att identifiera eventuell förekomst av tuberkulos.

Du tar själv ansvar för att uppdatera din hälsodeklaration och vid avvikelser kontaktar du din vårdcentral. Eventuellt läkarbesök på vårdcentral bekostas av student.

Om läkare bedömer att vidare utredning skall ske tas kontakt med handläggare för VFU angående din placering.

Hälsodeklaration Region Sörmland

Region Västmanland

Inför varje VFU ska du som student fylla i en hälsodeklaration. Du ska kunna uppvisa hälsodeklarationen på anmodan av VFU-verksamheten. Du ansvarar själv för att i god tid uppdatera hälsodeklaration inför varje VFU och vid avvikelser kontaktar du din vårdcentral. Eventuellt läkarbesök på vårdcentral bekostas av student. Om läkare bedömer att vidare utredning skall ske tas kontakt med handläggare för VFU angående din placering.


Hälsodeklaration Region Västmanland