Ansökan om specifik ort

Det är viktigt att du läser igenom vad som krävs i ansökan för att få genomföra din VFU på en annan ort än den som erbjuds innan du skickar in din ansökan. Det här beskrivs i ansökningsblanketten.

Följande skäl beaktas vid ansökan:

  • Medicinska skäl hos studenten vilket kräver närvaro på viss ort eller försvårar resor [1]
  • Vård eller omsorg av nära anhörig som kräver närvaro på viss ort eller försvårar resor[ 2]
  • Förälder/vårdnadshavare till barn under ett år[3]
  • Elitidrottare [4]

 

Aktuellt läkarintyg krävs.[1]

Avser vård av nära anhörig på grund av medicinska skäl eller omsorgsbehov hos barn med funktionsnedsättning. Läkarintyg och/eller intyg från Försäkringskassan eller motsvarande krävs. [2]

Intyg från Skatteverket eller motsvarande krävs.[3]

Intyg från MDH/STC krävs [4]

Sänd din ansökan senast den 31 maj inför VFU 1 och senast den 9 december inför VFU 2 till din  VFU-handläggare för VFU inom socionomprogrammet.   

Ansökningsblankett

 

 

Marie Zettergren, Mälardalens högskola, HVV, BOX 325, 631 05 Eskilstuna