Ansökan om specifik ort

Det är viktigt att du läser igenom vad som krävs i ansökan för att få genomföra din VFU på en annan ort än den som erbjuds innan du skickar in din ansökan. Det här beskrivs i ansökningsblanketten.

Följande skäl beaktas vid ansökan:

  • Förälder/vårdnadshavare till barn under ett år [1]
  • Ensamstående vårdnadshavare till barn i behov av vård eller omsorg vilket kräver närvaro på viss ort eller försvårar resor [2]
  • Medicinska skäl hos student/barn vilket kräver närvaro på viss ort eller försvårar resor [3]
  • Elitidrottare [4]

 

Intyg från Skatteverket krävs. [1]  

Vård- eller omsorgsbehovet behöver kunna styrkas med intyg från exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan, läkarintyg och/eller barnomsorgen beroende på vilka skäl som åberopas. Att studenten har enskild vårdnad ska också intygas. [2]

Aktuellt läkarintyg eller intyg från samordnare för studenter med funktionsnedsättningar. [3]

Intyg från central studievägledare på MDH krävs [4]

Sänd din ansökan senast den 31 maj inför VFU 1 och senast den 9 december inför VFU 2               till din VFU-handläggare för VFU inom socionomprogrammet.   

Ansökan

Marie Zettergren, Mälardalens högskola, HVV, BOX 325, 631 05 Eskilstuna