Vaccination Region Sörmland

Du som blivit antagen till utbildning vid Mälardalens högskola, där det ingår verksamhetsförlagd utbildning vid vårdinrättningar, bör se över ditt vaccinationsskydd och vid behov komplettera vaccinationer eller göra blodprovskontroll av skyddet. Du vänder dig till din familjeläkare, infektionsmottagning eller privat vaccinationsmottagning. 

Alla studenter som ska genomföra sin VFU i Region Sörmland behöver ha vaccinationsskydd enligt förnyad rutin. Studenter ska kunna uppvisa och styrka ett undertecknat "Underlag för behov av vaccination" vid anmodan av VFU-verksamheten. Läs igenom all information och dra ut en kopia på underlaget. 

https://samverkan.regionsormland.se/utbildning-och-forskning/larande-praktik-och-tjanstgoring/verksamhetsforlagd-utbildning-vfu/

Vaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige (på BVC och i skolhälsovård) bör vara utförd. De aktuella vaccinationerna är drifteri, stelkramp,polio, mässling, röda hund och påssjuka.

Hepatit B

Vaccination rekommenderas om du riskerar att komma i kontakt med blod vid stick- och skärskador, slemhinnekontakt eller skadad hud. Hepatit B-vaccin ger ett gott skydd endast mot Hepatit B. Det finns inget vaccin mot andra blodburna smittor som Hepatit C och HIV. Ett vaccin ersätter således inte rutiner som minskar risk för blodsmitta.

Vattkoppor

Om du är osäker på om du haft vattkoppor går det att med ett blodprov undersöka om du har immunitet mot sjukdomen. Om du inte är immun rekommenderas du att vaccinera dig.

Vaccination Region Västmanland

Information finns under fliken Hälsodeklaration Region Sörmland och Region Västmanland i meny raden.