Region Sörmland håller på att bygga upp rutiner kring underlag för vaccination ute i sina verksamheter och att det sker under hösten 2019.

Alla studenter som ska genomföra sin VFU i region Sörmland behöver ha vaccinationsskydd enligt gällande rutin. Studenter ska kunna uppvisa och styrka ett undertecknat ”Underlag för behov av vaccination”, se nedanstående länk. Läs igenom all information, dra ut en kopia på underlaget och medtag till VFU-placeringen första dagen.

https://samverkan.regionsormland.se/utbildning-och-forskning/larande-praktik-och-tjanstgoring/verksamhetsforlagd-utbildning-vfu/