Avtalspart Gnesta kommun

Verksamhetsområden

  • Kommun
  • Socialtjänsten
  • Socialförvaltning
  • -
  • Ekonomiskt bistånd
  • Myndighetsutövning
  • Vård och omsorg
  • Grund- Gymnasieskola
  • Sär- Resursskola

Kontaktperson

Helen Brodin

Webbplats

www.gnesta.se

VFU-platser