Avtalspart Frivården, Eskilstuna

Verksamhetsområden

  • Kriminalvårdsmyndigheten
  • Frivårdsmyndigheten
  • -

Kontaktperson

Ann-Sofie Ekholm

Webbplats

www.kriminalvarden.se

VFU-platser