Avtalspart Enköpings kommun

Verksamhetsområden

  • Kommun
  • Socialtjänsten
  • -
  • Ekonomiskt bistånd
  • Myndighetsutövning
  • Vård och omsorg
  • Grund- Gymnasieskola
  • Sär- Resursskola

Kontaktperson

Agneta Parskog Lundin

VFU-platser