Hygien inom vård, omsorg och socialt arbete

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård, omsorg och socialt arbete.

Meddelandeblad nr 2 2015

Basal hygien i vård, omsorg och socialt arbete

Frågor och svar om basal hygien i vård, omsorg och socialt arbete