Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar vänder sig till studenter, handledare och medarbetare vid VFU-platserna. I mån av plats övriga intresserade.

Inspirationsdagar som sätter dig som VFU-handledare i fokus!                                                                                        

Tema: Peer Learning - samlärande för studenter i par under VFU.

Datum: Västerås 15 februari, Eskilstuna 14 februari

Inbjudan

Nyanlända barn och ungdomars inkludering och  jämställdhetsutveckling                                                                                                                                              Möjligheter och utmaningar

Datum: Eskilstuna 14 mars, Västerås 15 mars

Inbjudan

Internationella Socialarbetardagen World Social Work Day 2018

Tisdagen den 20 mars kl. 9.15-12.00 i Aula Collegium, Mälardalens högskola, Eskilstuna

Övergripande internationellt tema: Promoting Community and Environmental Sistainability

Vårt tema är internationellt, transnationellt- och lokalt!

Meverkande föreläsare

Els-Marie Anbäcken: Docent i socialt arbete, Mehrdad Darvishpour: Docent i socialt arbete, Eskilstuna Stadsmission: "Crossroads", Jonas Svensson: Socionom, Tommy Kallestad: Socionom.

Inbjudan