Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar vänder sig till studenter, handledare och medarbetare vid VFU-platserna. I mån av plats övriga intresserade.


Konferens Ensamkommandes barns upplevelser & professionellas erfarenhet
Onsdag 25 september kl 9.00-12.00 i Aula Collegium, Drottninggatan 12, Mälardalens högskola, Eskilstuna

Nationell tema/kampanjvecka 48
Föreläsningar -  Våld i nära relation (arbete med programmet pågår)
Torsdagen den 28 november kl 12.15-cirka kl 17.00 i Aula Collegium, Drottninggatan 12, Mälardalens högskola, Eskilstuna. 
Samarbete mellan Länsstyrelsen, Sörmlands kommuner och Mälardalens högskola, HVV, socialt arbete.