Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar vänder sig till studenter, handledare och medarbetare vid VFU-platserna. I mån av plats övriga intresserade.

Inspirationsdagar som sätter dig som VFU-handledare i fokus!                                                                                        

Tema: Peer Learning - samlärande för studenter i par under VFU.

Datum: Västerås 15 februari, Eskilstuna 14 februari

Inbjudan

Nyanlända barn och ungdomars inkludering och  jämställdhetsutveckling                                                                                                                                              Möjligheter och utmaningar

Datum: Eskilstuna 14 mars, Västerås 15 mars

Inbjudan