Öppna föreläsningar

Föreläsningar vänder sig till studenter, handledare och medarbetare vid VFU-platserna. I mån av plats övriga intresserade.

En digital Temadag "En vecka fri från våld" Utbildning  kring det förebyggande arbetet i ungas nära relationer.                                                               

Datum: 27 november 2020

Digitalt: Länk erhålles efter anmälan

Tid: Kl 09.00 - 12.00

Anmälan till: therese.dolk@lansstyrelsen.se

Föreläser gör; Mikis Kanakaris, som är verksamhetsutvecklare och coach på stiftelsen 1000 Möjligheter, en nationell stödverksamhet som även arbetar förebyggande mot killar och unga mäns våld mot tjejer. Föreläsningen handlar om hedersrelaterat våld.

Välkomna!

Länsstyrelsen Södermanland, Strängnäs kommun, Nyköping kommun, Mälardalens högskola, Kvinnojouren Mira, Zonta