Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar vänder sig till studenter, handledare och medarbetare vid VFU-platserna. I mån av plats övriga intresserade.

World Social Work Day den 17 mars vid Mälardalens högskola, Eskilstuna.
WSWD 2020 program