Öppna föreläsningar

Föreläsningar vänder sig till studenter, handledare och medarbetare vid VFU-platserna. I mån av plats övriga intresserade.

Under rådande omständigheter med covid -19 arrangeras inga föreläsningar på campus Eskilstuna respektive Västerås.