Resebidrag och dubbelt boende

Anvisningar och blanketter för resebidrag och bidrag för dubbelt boende för studenter som genomför VFU vid HVV:s program.

Beslutet om resebidrag gäller för placeringar från och med höstterminen 2019. Ladda ner dokumenten genom att klicka på länkarna nedan:

Information om resebidrag och dubbelt boende

Ansökan om resebidrag

Ansökan om bidrag för dubbelt boende