Viktig information inför din VFU

Vissa enheter som erbjuder praktikplatser har speciella krav för att ta emot studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Kraven beror på verksamhetens karaktär. Speciella krav är:

  • Åldersgräns
  • Önskar manlig/kvinnlig student
  • Utdrag ur belastningsregistret pga verksamhetens karaktär
  • Specifik tidigare erfarenhet

Information om vilka dessa platser är får du vid din VFU-information.

Vidare är det inte lämpligt att studera där du själv har arbetat eller arbetar. Det är inte heller lämpligt att studera där du själv varit aktuell eller är aktuell/har en anhörig som varit aktuell eller är aktuell.

VFU-platsen kan vara förlagd till annan ort än studieorten och hemorten.