Välkommen till HVV:s VFU-portal!

Socionomprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av socionomprogrammet på Mälardalens högskola.

I regionen  medverkar ett antal kommuner, landsting, statliga myndigheter, privata aktörer och intresseföreningar i vårt nätverk, huvudsakligen Sörmland och Västmanland.

Samtliga studenter erhåller VFU-platser under sin studietid inom socionomprogrammet. 

VFU-platserna kan vara förlagda till annan ort än studieorten/hemorten.

Har du frågor om VFU kan du skicka mail till nedanstående:

Socionomprog_VFU@mdh.se

VFU-handläggare Marie Zettergren
telefon 016-15 34 50

E-post: marie.zettergren@mdh.se


VFU-ansvarig/kursansvarig Ciro Aparicio

telefon 016-15 34 49
E-post: ciro.aparicio@mdh.se

Student? Logga in via länkarna längst ner på sidan